Groepsgrootte en leeftijd

Kinderopvang Aurora heeft gekozen voor verticale leeftijdsgroepen. De verschillende leeftijdsgroepen leren van elkaar en kunnen elkaar helpen.

Kinderopvang Aurora bestaat uit 4 stam(basis)groepen.
  • Stamgroep 1 & 2 zijn de dagopvanggroepen (do) waar de kinderen 0 tot 4 jaar oud zijn.
  • Basisgroep 3 is de BSO 1 groep (Buiten Schoolse Opvang) en daar zijn de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar.
  • Basisgroep 4 is de BSO 2 groep en daar zijn de kinderen 5 t/m 13 jaar.

Waarom kiezen voor Kinderopvang Aurora?

Spelen en emotionele veiligheid staat centraal
Er wordt gewerkt vanuit Rust, Reinheid en Regelmaat
Spelenderwijs worden sociale en persoonlijke vaardigheden aangeleerd
Centraal staat 'Samenwerken': met de ouders en de kinderen
Verschillende knutselactiviteiten en uitjes op themabasis: zomer, herfst, winter en lente
Een Auroradag kan niet zonder beweging en buiten spelen
Kinderen worden voorbereid op het basisonderwijs
Iedere dag wordt er gezongen en muziek gemaakt
Pedagogisch medewerk(st)ers worden getraind op hun interactievaardigheden
Ieder kind is welkom bij kinderopvang Aurora!