Links

www.zoethout-hidesign.nl
Kindermuziekjuf Wietske: kindermuziek wordt gegeven op de dinsdag- en vrijdagochtend aan de 1, 2 & 3 jarigen
 
www.kinderyogaclub.nl
Kinderyogadocente Tamara: kinderyoga wordt gegeven op de maandagochtend aan de 2 & 3 jarigen en 3x per maand aan de BSO op de donderdagmiddag
 
www.yogacentrumleeuwarden.nl
Eigenaresse en yogadocente Mirjam: specialiteiten babymassage, begeleiding van moeders met mama-yoga en zwangerschapsyoga
 
www.kjcl.nl
Kind- en Jeugdcentrum Leeuwarden: samenwerkingsverbanden van verschillende zorgprofessionals, welke gespecialiseerd zijn in kinderen. Het team bestaat uit een kinder-ergotherapeut, kinderoefentherapeut, kinderpsycholoog, kinderdiëtist en een logopedist. Zij bieden onderzoek, behandeling en gerichte begeleiding aan kinderen op lichamelijk, sociaal-emotioneel en psychologisch gebied
 
Belastingdienst - Kinderopvangtoeslag
www.wmmedia.nl

Waarom kiezen voor Kinderopvang Aurora?

Spelen en emotionele veiligheid staat centraal
Er wordt gewerkt vanuit Rust, Reinheid en Regelmaat
Spelenderwijs worden sociale en persoonlijke vaardigheden aangeleerd
Centraal staat 'Samenwerken': met de ouders en de kinderen
Verschillende knutselactiviteiten en uitjes op themabasis: zomer, herfst, winter en lente
Een Auroradag kan niet zonder beweging en buiten spelen
Kinderen worden voorbereid op het basisonderwijs
Iedere dag wordt er gezongen en muziek gemaakt
Pedagogisch medewerk(st)ers worden getraind op hun interactievaardigheden
Ieder kind is welkom bij kinderopvang Aurora!