Tarieven Dagopvang 0 tot 4 jaar (KDV)

Vanaf 1 januari 2024 kunt u kiezen uit de één van de volgende pakketten:

Pakket 1. Jaarpakket 52 weken
 • 1 dag bestaat uit 7.00 tot 19.00 (12 uur) Brengen tussen 7.00 en 9.00 uur
 • 1 dagdeel (ochtend): 7.00 tot 13.00 (6 uur) Ophalen tussen 12.30 en 13.00 uur
 • 1 dagdeel (middag): 13.00 tot 19.00 (6 uur) Ophalen vanaf 16.00 uur
 • Minimale afname per maand: 8 dagdelen
 • Uurprijs: € 10,25
 • Extra uren opnemen buiten pakket: € 10,50 (aanvragen extra dagen/dagdelen: 2 weken van tevoren)
 • Er wordt niet gewerkt met spaar- en/of ruildagen

Pakket 2. Jaarpakket 40 weken (KDV)
 • 1 dag bestaat uit 7.00 tot 19.00 (12 uur)
 • 1 dagdeel (ochtend): 7.00 tot 13.00 (6 uur) Ophalen tussen 12.30 en 13.00 uur
 • 1 dagdeel (middag): 13.00 tot 19.00 (6 uur) Ophalen vanaf 16.00 uur
 • Minimale afname per maand: 8 dagdelen
 • Uurprijs: € 10,75
 • Extra uren opnemen buiten pakket: € 11,00 (aanvragen extra dagen/dagdelen: 2 weken van tevoren)Er wordt niet gewerkt met spaar- en/of ruildagen

Pakket 3. Flex-pakket (KDV)
 • 1 vaste dag met vaste tijd per week ivm de emotionele hechting van kind aan groep en vice versa
 • Bij 1 vaste dag kunnen er 2 flexibele dagen worden ingepland. Deze dagen worden van te voren vastgelegd
 • Bij 2 vaste dagen kunnen er 3 flexibele dagen worden ingepland. Deze dagen worden van te voren vastgelegd
 • Minimaal 2 weken voor de desbetreffende datum de planning doorgegeven
 • De uren worden niet uit het flexpotje gehaald wanneer er 2 weken voor de desbetreffende datum een afmelding wordt doorgegeven
 • De uren worden wel uit het flexpotje gehaald wanneer er minder dan 2 weken voor de desbetreffende datum een afmelding wordt doorgegeven of wanneer er ziekte is van desbetreffende kind
 • Bij flexdagen wordt er per uur gerekend
 • Minimale afname per maand: 16 uur per maand
 • Uurprijs: € 11,25

Het uurtarief is inclusief fruit, groente, biologische lunch, drinken, babymelk en luiers.

Waarom kiezen voor Kinderopvang Aurora?

Spelen en emotionele veiligheid staat centraal
Er wordt gewerkt vanuit Rust, Reinheid en Regelmaat
Spelenderwijs worden sociale en persoonlijke vaardigheden aangeleerd
Centraal staat 'Samenwerken': met de ouders en de kinderen
Verschillende knutselactiviteiten en uitjes op themabasis: zomer, herfst, winter en lente
Een Auroradag kan niet zonder beweging en buiten spelen
Kinderen worden voorbereid op het basisonderwijs
Iedere dag wordt er gezongen en muziek gemaakt
Pedagogisch medewerk(st)ers worden getraind op hun interactievaardigheden
Ieder kind is welkom bij kinderopvang Aurora!