Kinderopvangtoeslag & LRK

Door de goedkeuring ontvang je als kinderopvang een nummer (LRK) waarmee je als ouders/verzorgers de kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

Kinderopvang Aurora heeft 3 Landelijk Registratie Nummers:
  • LRK kinderdagverblijf: 674651819
  • LRK BSO 1: 215607107
  • LRK BSO 2: 318362533
Alle gegevens betreffende Kinderopvang Aurora zijn te vinden op publieksportaal van het Landelijk Register Kinderopvang, daarin kan je zoeken op Kinderopvang Aurora in Leeuwarden. Dan komen alle gegevens van Kinderopvang Aurora tevoorschijn.

Ouders die opvang afnemen bij een kinderopvang en beiden werken, hebben recht op kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de kosten die ouders maken voor kinderopvang. De overheidsbijdrage is afhankelijk van het inkomen van de ouders. De Belastingdienst keert de toeslag uit. Iedereen die recht heeft op kinderopvangtoeslag, krijgt maximaal 230 opvanguren vergoed. Het maakt dus niet meer uit hoeveel uren u per maand werkt. Of dat u een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgt.

De 230 opvanguren zijn per kind per maand. Gaat uw kind minder uren per maand naar de opvang? Ga dan uit van de uren die in het contract met de kinderopvang staan.

Onder het kopje Aurora calculator vindt u onze eigen calculator om te berekenen hoeveel recht u heeft op kinderopvangtoeslag. Ook kunt u dit berekenen op de website van www.rijksoverheid.nl.


Hulpmiddel berekening opvanguren
De onderstaande link is een hulpmiddel om opvanguren te kunnen berekenen waarvoor ouders kinderopvangtoeslag krijgen:

 

Waarom kiezen voor Kinderopvang Aurora?

Spelen en emotionele veiligheid staat centraal
Er wordt gewerkt vanuit Rust, Reinheid en Regelmaat
Spelenderwijs worden sociale en persoonlijke vaardigheden aangeleerd
Centraal staat 'Samenwerken': met de ouders en de kinderen
Verschillende knutselactiviteiten en uitjes op themabasis: zomer, herfst, winter en lente
Een Auroradag kan niet zonder beweging en buiten spelen
Kinderen worden voorbereid op het basisonderwijs
Iedere dag wordt er gezongen en muziek gemaakt
Pedagogisch medewerk(st)ers worden getraind op hun interactievaardigheden
Ieder kind is welkom bij kinderopvang Aurora!