Kinderopvang Aurora
is noodopvang tijdens Coronacrises


Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode gebruik maken van noodopvang, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting. Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze cruciale beroepsgroepen, kun je een beroep doen op de noodopvang. Of één van de ouders of verzorgenden vallen in deze cruciale beroepsgroepen, kunt u nakijken via de volgende link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen

De ouders die hun kind(eren) vanwege de Coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april wordt overgemaakt aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Let op: de noodopvang is bedoeld voor ouders of verzorgenden die hun kinderen al brengen bij kinderopvang Aurora, maar dit is niet verplicht. Ook ouders en verzorgenden die doorgaans géén opvang hebben, en waarvan één van de ouders werkzaam zijn in één van de cruciale beroepsgroepen, hebben recht op kinderopvang 0 t/m 12 jaar. Wanneer u zich hiervoor wilt opgeven, kunt u bellen met Houder Linda van der Molen: 06-52594748.

Sterkte & kracht aan u allen in deze verwarrende tijd!

Welkom bij Kinderopvang Aurora

Met trots kondigen wij aan:
Op maandag 7 september 2015 opende kinderopvang Aurora haar deuren aan de Dirk Boutsstraat 36 te Leeuwarden. Door de prachtige groei van de afgelopen periode hebben wij gekozen voor een nieuwe locatie, namelijk op de Floris Versterstraat 2, 8932 BR in Leeuwarden. Middels borden vindt u waar u moet zijn. Kinderopvang Aurora is een opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

Goedkeuring GGD inspectie
Op woensdag 2 september 2015 om 9.00u was het zover: de GGD kwam langs om kinderopvang Aurora te inspecteren. Super spannend natuurlijk, maar ook super leuk! En toen kwam het verlossende woord:
kinderopvang Aurora is goedgekeurd!

U kunt het LRKP nummer, voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslagen, vinden onder 'Tarieven en toeslagen'.

Waarom kiezen voor Kinderopvang Aurora?

Spelen en emotionele veiligheid staat centraal
Er wordt gewerkt vanuit Rust, Reinheid en Regelmaat
Spelenderwijs worden sociale en persoonlijke vaardigheden aangeleerd
Centraal staat 'Samenwerken': met de ouders en de kinderen
Verschillende knutselactiviteiten en uitjes op themabasis:
zomer, herfst, winter en lente
Een Auroradag kan niet zonder beweging en buiten spelen
Kinderen worden voorbereid op het basisonderwijs
Iedere dag wordt er gezongen en muziek gemaakt
Pedagogisch medewerk(st)ers worden getraind op hun interactievaardigheden
Ieder kind is welkom bij kinderopvang Aurora!


Kom langs of maak een afspraak!

Kinderopvang Aurora
Contact : Linda van der Molen
Adres : Floris Versterstraat 2, 8932 BR Leeuwarden
Telefoon : 06-52594748
E-mail : info@kinderopvangaurora.nl
LRKP kinderdagverblijf : 674651819
LRKP buitenschoolse opvang : 215607107
Kamer van Koophandel : 54564603
www.facebook.com/kinderopvangAurora