Pedagogische kwaliteit

Vanuit de wet kinderopvang is het verplicht een Pedagogisch Beleid te schrijven. Voor Linda is dit een noodzaak. Linda legt uit wat ze hiermee bedoelt:

"Het Pedagogisch beleid vertelt hoe je werkt, waar je voor staat en wat je basiskwaliteiten zijn als kinderopvang. Ouders kunnen aan de hand van dit beleid lezen of zij met hun opvoedingsbeleid bij jou passen. Ik zie mijn organisatie dan ook als een 'Keuzemogelijkheid voor ouders' en zeker niet als concurrentie van andere kinderopvangorganisaties. Een kinderopvang moet bij je passen.

Linda's pedagogisch beleid is in volle ontwikkeling. Zodra deze gereed is, ligt deze voor u klaar en kunt u een exemplaar krijgen om door te lezen. Vragen, opmerkingen en feedback zijn meer dan welkom (Linda's telefoonnummer: 06-52594748)

Ze neemt alvast wel een aantal pedagogische kwaliteiten met u door welke beschreven staan in het pedagogisch beleidsplan:

Basisdoel 1. Emotionele veiligheid
Basisdoel 2. Ruimte van de persoonlijke ontwikkeling
Basisdoel 3. Ruimte voor de sociale ontwikkeling
Basisdoel 4. Ruimte voor het ontwikkelen van de waarden en normen
Basisdoel 5. Ruimte voor de ontwikkeling van stilte
Basisdoel 6. Ruimte voor de ontwikkeling van openheid
Basisdoel 7. Ruimte voor de ontwikkeling van eerlijk zijn
Basisdoel 8. Ruimte voor de ontwikkeling in het nu: feedback geven en ontvangen
Basisdoel 9. Ruimte voor de ontwikkeling van vertrouwen

Waarom kiezen voor Kinderopvang Aurora?

Spelen en emotionele veiligheid staat centraal
Er wordt gewerkt vanuit Rust, Reinheid en Regelmaat
Spelenderwijs worden sociale en persoonlijke vaardigheden aangeleerd
Centraal staat 'Samenwerken': met de ouders en de kinderen
Verschillende knutselactiviteiten en uitjes op themabasis: zomer, herfst, winter en lente
Een Auroradag kan niet zonder beweging en buiten spelen
Kinderen worden voorbereid op het basisonderwijs
Iedere dag wordt er gezongen en muziek gemaakt
Pedagogisch medewerk(st)ers worden getraind op hun interactievaardigheden
Ieder kind is welkom bij kinderopvang Aurora!