Tarieven

KDV: Het uurtarief per 1 januari 2021 per kind is €8,46
Het uurtarief is inclusief fruit, groente, biologische lunch, drinken, babymelk en luiers.

BSO: Het uurtarief per 1 januari 2021 per kind is €7,27
Het uurtarief in inclusief eten en drinken.
Ook vakanties worden niet extra doorberekend!

Kinderopvangtoeslag

Op 3 februari 2016 is Kinderopvang Aurora voor de tweede keer geïnspecteerd door de GGD, en we zijn wederom goedgekeurd.

Door de goedkeuring ontvang je als kinderopvang een nummer (LRKP) waarmee je als ouders/verzorgers de kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

Kinderopvang Aurora heeft twee Landelijk Registratie Nummers:
  • LRKP kinderdagverblijf: 674651819
  • LRKP buitenschoolse opvang: 215607107
Alle gegevens betreffende KDV Aurora zijn zelf te vinden op het publieksportaal van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, daarin kan je zoeken op KDV Aurora in Leeuwarden. Dan komen alle gegevens van KDV Aurora tevoorschijn.

Ouders die opvang afnemen bij een kinderopvang en beiden werken, hebben recht op kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de kosten die ouders maken voor kinderopvang. De overheidsbijdrage is afhankelijk van het inkomen van de ouders. De Belastingdienst keert de toeslag uit. Om de kinderopvang betaalbaar te houden is de kinderopvangtoeslag sinds 2015 gekoppeld aan het aantal uren dat de ouder met de kleinste baan werkt.

Hoeveel recht u heeft op kinderopvangtoeslag, kunt u berekenen op www.rijksoverheid.nl onder het kopje 'subsidies, uitkeringen en toeslagen'.


Waarom kiezen voor Kinderopvang Aurora?

Spelen en emotionele veiligheid staat centraal
Er wordt gewerkt vanuit Rust, Reinheid en Regelmaat
Spelenderwijs worden sociale en persoonlijke vaardigheden aangeleerd
Centraal staat 'Samenwerken': met de ouders en de kinderen
Verschillende knutselactiviteiten en uitjes op themabasis:
zomer, herfst, winter en lente
Een Auroradag kan niet zonder beweging en buiten spelen
Kinderen worden voorbereid op het basisonderwijs
Iedere dag wordt er gezongen en muziek gemaakt
Pedagogisch medewerk(st)ers worden getraind op hun interactievaardigheden
Ieder kind is welkom bij kinderopvang Aurora!


Kom langs of maak een afspraak!

Kinderopvang Aurora
Contact : Linda van der Molen
Adres : Floris Versterstraat 2, 8932 BR Leeuwarden
Telefoon : 06-52594748
E-mail : info@kinderopvangaurora.nl
LRKP kinderdagverblijf : 674651819
LRKP buitenschoolse opvang : 215607107
Kamer van Koophandel : 54564603
www.facebook.com/kinderopvangAurora